ร้านมัจฉาเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดลำพูน ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเก่า 080-0328754 E-mail or-2911@hotmail.com
ประเภทตู้

ประเภทชั้น

ประเภทเตียง
ประเภทชุดรับแขก

อื่นๆ

ติดต่อเรา
ประเภทอื่นๆ

K001

โครงประตูไม้สัก

ยาว100 สูง200 K002

โต๊ะข้างโชฟาไม้สัก

 


K003

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ไม้สัก


K004

ศาลพระภูมิขนาดเล็กไม้สัก


K005

โคมไฟไม้สักK006

โครงประตูไม้สัก

ยาว200 สูง200 

K007

โครงประตูไม้สักแบบฟัก

ยาว100 สูง200

K008

ตู้ใส่กุญแจบานเปิดไม้สัก

ยาว22 ลึก8 สูง35 

K009

โต๊ะกระจก 1 ลิ้นชักขนาดเล็กไม้สัก


K010

กล่องเก็บของมีหลายขนาดไม้สัก

ยาว23 ลึก20 สูง15 


K011

บานประตูห้องน้ำไม้สัก 

ยาว70 สูง120 

K012

บานประตูไม้สัก

ยาว70 สูง120 


K013

บานประตูไม้สัก

ยาว80 สูง200


K014

บานประตูไม้สัก

ยาว100  สูง200 


K015

บานประตูไม้สัก

ยาว80 สูง250 


K016

บานประตูไม้สัก

ขนาด80 สูง200

K017

กลอนประตูโบราณ 

 

K018

หิ้งบูชาแบบกลีบบัวรอบ

ประเภทโต๊ะ

 

 

 

 

ตัวอย่างงานของเรา