ร้านมัจฉาเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดลำพูน ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเก่า 080-0328754 E-mail or-2911@hotmail.com
ประเภทตู้

ประเภทชั้น

ประเภทเตียง
ประเภทชุดรับแขก

อื่นๆ

ติดต่อเรา
ประเภทอื่นๆ

K002

โต๊ะข้างโชฟาไม้สักK003

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ไม้สัก

 

 


K004

ศาลพระภูมิขนาดเล็กไม้สัก


K005

โคมไฟไม้สัก


 

K008

ตู้ใส่กุญแจบานเปิดไม้สัก

ยาว22 ลึก8 สูง35 K009

โต๊ะกระจก 1 ลิ้นชักขนาดเล็กไม้สักK010

กล่องเก็บของมีหลายขนาดไม้สัก

ยาว23 ลึก20 สูง15 

K017

กลอนประตูโบราณ 

K018

หิ้งบูชาแบบกลีบบัวรอบ

K019

เก้าอี้โยก


K020

หิ้งพระดอกบัวรอบ

K021

โต๊ะหมู่บูชา

ประเภทโต๊ะ

 

 

 

 

ตัวอย่างงานของเรา